5-2020

გარეკანი: მამუკა ტყეშელაშვილი
სარჩევი

თარგმანი
ევრიპიდე | ჰერაკლესი ძველ ბერძნულიდან თარგმნა და
კომენტარები დაურთო ლევან ბერძენიშვილმა

ქერილ ჩერჩილი | შვიდი ებრაელი ბავშვი
ინგლისურიდან თარგმნა გუგა მგელაძემ

პოეზია
ნუგზარ ზაზანაშვილი
ბექა ახალაია
ირინა ტაბაღუა
ქეთი გზირიშვილი

პროზა
ცოტნე ავსაჯანიშვილი | მეათეკლასელები

კათედრა
იტალო კალვინო | რატომ უნდა ვიკითხოთ კლასიკა
ინგლისურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ