ყდა-8-2021

სარჩევი
პერსონა
დავით წერედიანი / ლეშგვანი
დავით წერედიანი / ლექსები
“იგი ყველგან პოეზიას ქმნიდა” – ინტერვიუ მანანა ღარიბაშვილთან. ესაუბრა ლექსო დორეული
ზურაბ კიკნაძე / “ნახვეწო პწკარო, სიხარულო არაფრის თქმისავ” – ფიქრები პარაპეტზე
ლევან ბერძენიშვილი – ვარდით სნეული (თავით წერედიანის “პარაპეტი)
დიმა ბახუტაშვილი / წერილის მაგივრად
ანი კოპალიანი / წერედიანი
დიანა ანფიმიადი / “ძველი წარწერები” – მითი, ენა, პოეტიკა
მალხაზ ხარბედია / გაგება და გამორჩევა (მინაწერები დავით წერედიანის წიგნებზე)
თარგმანი
ხუან რამონ ხიმენესი / მარადისობიდან ამოკრებილი წამები
ესპანურიდან თარგმნა მანანა გიგინეიშვილმა
იუ ხუა / ბიჭი დაისში
ჩინურიდან თარგმნა ანი ქარდავამ
პორტრეტი
მარკ ფალკოფი
არისტოკრატი საზოგადო მოედანზე
ინგლისურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ