მარტის ნომერი

ნახატი გარეკანზე: მამუკა ტყეშელაშვილი

სარჩევი

ახალი წიგნი
ბესიკ ხარანაული | თარგმანი ამერიკულიდან

პოეზია
მანანა კობაიძე
ანდრო ბუაჩიძე
ნიკა ჯორჯანელი
გივი ალხაზიშვილი
ბელა ჩეკურიშვილი

ესე
ნუგზარ ზაზანაშვილი | ბოლშევიკი პრომეთე
ჯ. ჰილის მილერი | დრო ლიტერატურაში

ხელოვნება
ზაზა ფირალიშვილი | ფიქრის თავგადასავალი
ირაკლი ფარჯიანი და შეხვედრის მეტაფიზიკა

რეცენზია
ჯაბა ზარქუა | გიორგი მაისურაძე
ლაშა მილორავა | მალხაზ ხარბედია
ზურაბ კალანდაძე | თამაზ ბაძაღუა
ანდრო ბუაჩიძე | ლერი ალიმონაკი