პოსტები კატეგორიიდან: თარგმანი

ჰაინრიხ ბიოლი – ჩემი ნაღვლიანი სახე

Heinrich Bцll

განვაგრძოთ კითხვა

იუკიო მისიმა – გაზეთი


განვაგრძოთ კითხვა

იოსიფ ბროდსკი – მწერალი საპყრობილეში

brodsky367777

განვაგრძოთ კითხვა