კულტურა/ლიტ.თეორია

ალფრედ ბარკოვი – "წინააღმდეგობების" როლი ლიტერატურულ შედევრებში

ალფრედ ბარკოვი
“წინააღმდეგობების” როლი ლიტერატურულ შედევრებში
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box