კულტურა/ლიტ.თეორია

ანტიკური რიტორიკის თეორიის ცნებათა რეინტერპრეტაციისათვის…

ქეთევან ბეზარაშვილი

ანტიკური რიტორიკის თეორიის ცნებათა რეინტერპრეტაციისათვის ბიზანტიურ და ქართულ ლიტერატურაში
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box