ლიტერატურული ტესტი

გამოიცანი წიგნი

გამოიცანი წიგნი

შეგიძლია, წიგნი მხოლოდ ერთი ციტატით ამოიცნო? 

ვნახოთ, როგორ გაართმევ თავს ახალ ლიტერატურულ ტესტს.

© არილი