ესე,  კულტურა/ლიტ.თეორია

დავით გურამიშვილი და “დავითიანი”DOWNLOAD

მამუკა ბიჭაშვილი

დავით გურამიშვილი და “დავითიანი”

© სემიოტიკა

Facebook Comments Box