კულტურა/ლიტ.თეორია

დასავლური ქრისტიანობა აღმოსავლური თვალსაწიერიდან

მერაბ ღაღანიძე
დასავლური ქრისტიანობა აღმოსავლური თვალსაწიერიდან:
“რომის საკითხი” ილია ჭავჭავაძისა და ფიოდორ ტიუტჩევის პოლიტიკურ პუბლიცისტიკაში

© სემიოტიკა
Facebook Comments Box