კულტურა/ლიტ.თეორია

ემოციების გამოხატვის ენობრივი სურათი

DOWNLOAD

ნანა ლოლაძე
ემოციების გამოხატვის ენობრივი სურათი
© სემიოტიკა

Facebook Comments Box