კულტურა/ლიტ.თეორია

ენის ფასცინაციური (მაგიური) ფუნქცია და ნისლის სემიოტიკა

ცირა ბარბაქაძე
ენის ფასცინაციური (მაგიური) ფუნქცია და ნისლის სემიოტიკა
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box