პოეზია (თარგმანი)

ესეველთა ჰიმნები

ესეველთა ჰიმნები

ესეველთა ჰიმნები, მანანა გიგინეიშვილის თარგმანი, წინასიტყვაობა და შენიშვნები, საქართველოს მაცნე, 2018.

Facebook Comments Box