ესე

ვაჟა-ფშაველას ერთი ლექსის შემოქმედებითი ისტორიისათვის

ტრისტან მახაური
“რამ შემქმნა ადამიანად”
ვაჟა-ფშაველას ერთი ლექსის შემოქმედებითი ისტორიისათვის
© ჩვენი მწერლობა
Facebook Comments Box