კულტურა/ლიტ.თეორია

ვლადიმერ ტოპოროვი – სახელი, როგორც კულტურის ფაქტორი

ვლადიმერ ტოპოროვი
სახელი, როგორც კულტურის ფაქტორი
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box