კულტურა/ლიტ.თეორია

თარგმანთან დაკავშირებული პრობლემების ფუნქციონალიზაცია…

ნინო დობორჯგინიძე
თარგმანთან დაკავშირებული პრობლემების ფუნქციონალიზაცია
სხვადასხვა ენაში
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box