კულტურა/ლიტ.თეორია

იური ლოტმანი – პოეტური ტექსტის სტრუქტურული ანალიზის ამოცანები და მეთოდები

DOWNLOAD

იური ლოტმანი
პოეტური ტექსტის სტრუქტურული ანალიზის ამოცანები და მეთოდები
© სემიოტიკა

Facebook Comments Box