კულტურა/ლიტ.თეორია

იური ლოტმანი – უფლის გამოცხადება თუ აზარტული თამაში?

იური ლოტმანი
უფლის გამოცხადება თუ აზარტული თამაში?

© სემიოტიკა
Facebook Comments Box