ლიტერატურული ტესტი

კარგად იცნობ ქართულ პოეზიას?

კარგად იცნობ ქართულ პოეზიას?

შეგიძლია, გაიხსენო იმ ლექსების ავტორები, რომლებიც ჩვენს ლიტერატურულ ტესტში შეგხვდება? შევამოწმოთ!