კულტურა/ლიტ.თეორია

ლირიკული სუბიექტის იდენტიფიკაცია ანუ კონცეპტი ს ი ს ხ ლ ი მუხრან მაჭავარიანის პოეზიაში

ცირა ბარბაქაძე
ლირიკული სუბიექტის იდენტიფიკაცია ანუ კონცეპტი ს ი ს ხ ლ ი მუხრან მაჭავარიანის პოეზიაში
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box