კულტურა/ლიტ.თეორია

მეტაფიქცია – როგორც სემიოტიკური ფენომენი

ლევან ცაგარელი
მეტაფიქცია – როგორც სემიოტიკური ფენომენი
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box