კულტურა/ლიტ.თეორია

მეტაფორა და მეტონიმია

თამარ ლომიძე
მეტაფორა და მეტონიმია
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box