კულტურა/ლიტ.თეორია

მცენარეთა სამყაროს პროტოქართველური და პროტოინდოევროპული სახელები

მარინე ივანიშვილი

მცენარეთა სამყაროს პროტოქართველური და პროტოინდოევროპული სახელები

© სემიოტიკა

Facebook Comments Box