პოეზია (თარგმანი)

ნიზარ კაბანი – ორი ლექსი

ნიზარ კაბანი
ორი ლექსი
© ჩვენი მწერლობა
Facebook Comments Box