ესე,  კულტურა/ლიტ.თეორია

ჟარგონული ქართულის ჭაშნიკი

როსტომ ჩხეიძე
ჟარგონული ქართულის ჭაშნიკი
© ჩვენი მწერლობა
Facebook Comments Box