კულტურა/ლიტ.თეორია

როგორ უნდა დაიწეროს ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია?

ზაზა შათირიშვილი
როგორ უნდა დაიწეროს ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია?
© სემიოტიკა