კულტურა/ლიტ.თეორია

სემანტემა "გზის" კონცეპტუალური ველი ქართულში

თამარ ყურაშვილი
სემანტემა “გზის” კონცეპტუალური ველი ქართულში
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box