კულტურა/ლიტ.თეორია

სხეულის თავგადასავალი: ქართული ვერსია (2)

გია ჯოხაძე
სხეულის თავგადასავალი: ქართული ვერსია
(მეორე წერილი)
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box