კულტურა/ლიტ.თეორია

ფერის მხატვრული გააზრების თავისებურებები ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში

DOWNLOAD

თამარ ლომიძე
ფერის მხატვრული გააზრების თავისებურებები ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში
© სემიოტიკა

Facebook Comments Box