კულტურა/ლიტ.თეორია

ფერხულ "ძაბრას" მნიშვნელობისათვის

ქეთევან ალავერდაშვილი

ფერხულ “ძაბრას” მნიშვნელობისათვის
© სემიოტიკა

Facebook Comments Box