ივნისის ნომერი

ნახატი გარეკანზე: მამუკა ტყეშელაშვილი

სარჩევი:

ინტერვიუ
3 დავით გაბუნია | ინტერვიუ ერლენდ ლუსთან საყვარელ მწერალთან ურთიერთობის შესავალი

პროზა
8 ლაშა ბუღაძე | პუტინის დედა
13 ბეთჰოვენის მკლაური

პოეზია
20 ეკა ქევანიშვილი

თარგმანი
25 თომას მანი | “ლუიზჰენ”
გერმანულიდან თარგმნა ნანა ჭიღლაძემ

ესე
34 ჯონ ბარტი | ამოწურვის ლიტერატურა
ინგლისურიდან თარგმნა ალექსანდრე ჭელიძემ

ხელოვნება
44 ჰანს ულრიხ ობრისტი / აი ვეივეი | რეტროსპექტივა
თარგმნა მიხეილ ციხელაშვილმა

რეპორტაჟი
56 დათო ქარდავა | წიგნების დაბრუნება Habent sua fata libelli – წიგნებს თავისი ბედი აქვთ

რეცენზია
59 ჯაბა ზარქუა | სოლარისი
62 ლაშა მილორავა | სენტიმენტალური პრელუდია
63 ანდრო ბუაჩიძე | არქაული პოეზია აკომპანემენტის გარეშე
65 ზურაბ კალანდაძე | ლეღვის ხის ჩრდილი