07.08.2005

პროზა:
კოტე ჯანდიერი – გლობალიზაცია
ნიკუშა ანთაძე – რამდენიმე ერთი გაკვეთილი
მიხო მოსულიშვილი – „ალლოპლანტი“
პოეზია:
გივი ალხაზიშვილი – ლექსები
ლუკა ბაქანიძე – ლექსები
თარგმანი:
მოჰსენ მახმალბაფი – სულის ოპერაცია (სპარსულიდან თარგმნა თეა შურღაიამ)
ესე:
იოსიფ ბროდსკი – კარლ პროფერის გახსენება (თარგმნა თამარ აბრამიშვილმა)
მაია ჩანქსელიანი – წყვდიადის გულის ადგილსამყოფელი