ნახატი გარეკანზე: მამუკა ტყეშელაშვილი

პროზა
დათო ქარდავა | ძია ევგენის თამაში
კობა ცხაკაია | ბებერი მუსიე გაბენი
პოეზია
გივი ალხაზიშვილი
ნუგზარ ზაზანაშვილი
თარგმანი
უმბერტო ეკო | რატომ არის სიცრუე, რომ ანა კარენინა ბეიკერ სტრიტზე ცხოვრობდა
იტალიურიდან თარგმნა დარეჯან კიკოლიაშვილმა
კრიტიკა
ლექსო დორეული | ღმერთი მკითხველია
ნანა ტრაპაიძე | კონვენციის აპოლოგია
გიორგი ფირცხალაიშვილი | ფსიქიატრიულში დაწერილი რეცენზიებიდან