ნახატი გარეკანზე: მამუკა ტყეშელაშვილი

თარგმანი
არისტოფანე | ბაყაყები
ძველი ბერძნული ენიდან თარგმნა ლევან ბერძენიშვილმა

წიგნის ნადიმები
მალხაზ ხარბედია | რაბლეს ხუთწიგნეული

პროზა
ლუკა ბაქანიძე | ბოგილა

პოეზია
გიო ლომიძე
ნათია გიორგაძე

ხელოვნება
მაიკლ გორა | დიდი მწერლის ცხვირი
ინგლიურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ