ნახატი გარეკანზე: მამუკა ტყეშელაშვილი
დიალოგი
გაწაფულობა, ოსტატობა და მარჯვე ასოციაციები
რიჩარდ პუარიეს ინტერვიუ რობერტ ფროსტთან
ინგლისურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ

პროზა
ნიკოლას მაჩაბელი
თანამედროვე სამყაროს ყველაზე საშინელი მოთხრობა

თარგმანი
ვლადიმირ ნაბოკოვი
თარგმანის ხელოვნება
ინგლისურიდან თარგმნა ირმა ტაველიძემ

დრამატურგია
გელა ჩქვანავა
იატაკზე დაყრილი ფორთოხლებისა და ქურაზე შემოდგმული ჩაიდნის ამბავი