ნახატი გარეკანზე: მამუკა ტყეშელაშვილი

კრიტიკა თამარ შანიძე | მაკულიტერატურა
ქალაქი ფრედრიკ ჯეიმისონი | მომავლის ქალაქი
ინგლისურიდან თარგმნა თამარ ლომიძემ
პოეზია შოთა იათაშვილი
პროზა ნიკოლას მაჩაბელი | ბოროტების გზა
ანიკა მექანიკური | აღდგომის გველი |ღმერთმა დალოცოს კომუნიკაცია
თარგმანი ფარიბა ვაფი | ქალი, რომელსაც ქმარი ჰყავდა
სპარსულიდან თარგმნა მზია ბურჯანაძემ
ლექსი პროზად – მცირე ანთოლოგია
ინგლისურიდან თარგმნა დალილა გოგიამ