კულტურა/ლიტ.თეორია

გლობალური და ლოკალური კოდები რეკლამაში

იზაბელა პეტრიაშვილი
გლობალური და ლოკალური კოდები რეკლამაში
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box