კულტურა/ლიტ.თეორია

მეტაფორა, მსგავსება და "უმშვენიერესი კავშირი"

DOWNLOAD

ირაკლი მჭედლიშვილი
მეტაფორა, მსგავსება და “უმშვენიერესი კავშირი”, რომელიც სამყაროს სხეულს სრულყოფილად აერთებს…
© სემიოტიკა

Facebook Comments Box