კულტურა/ლიტ.თეორია

შორისდებული ფრეიმული სემანტიკის თვალსაზრისით

ნინო დარასელია
შორისდებული ფრეიმული სემანტიკის თვალსაზრისით
© სემიოტიკა
Facebook Comments Box