Posted on

სანდრო გეგეჭკორი – თავისუფლების შეუძლებლობა “მებრძოლთა კლუბის” მიხედვით

chuck-palahniuk 575

Continue reading სანდრო გეგეჭკორი – თავისუფლების შეუძლებლობა “მებრძოლთა კლუბის” მიხედვით

Posted on

მანანა ბოსტოღანაშვილი – ამელი ნოტომი – “სიტყვების მიღმა არ ვარსებობ“

amelie-76676

Continue reading მანანა ბოსტოღანაშვილი – ამელი ნოტომი – “სიტყვების მიღმა არ ვარსებობ“