პოსტები კატეგორიიდან: ლიტერატურათმცოდნეობა

მალხაზ ხარბედია – “მოგზაურობა ევროპაში” – ტექსტის არქეოლოგიის მცდელობა

sulkhan saba 389

განვაგრძოთ კითხვა

ირაკლი ცხვედიანი – ქალაქის საგა: ,,საგანთა ცენტრი” თუ ფანტასმაგორიული ლაბირინთი

dos-passos

განვაგრძოთ კითხვა

ჯ. ჰილის მილერი – დრო ლიტერატურაში

J Hillis Miller

განვაგრძოთ კითხვა

კონსტანტინე ბრეგაძე – ქართული პოეზიის აღმავალი ხაზი

konstantine bregadze

განვაგრძოთ კითხვა

თემურ კობახიძე – მოგვთა მოგზაურობა საკრალურ დროში

განვაგრძოთ კითხვა

როლან ბარტი – ავტორის სიკვდილი

განვაგრძოთ კითხვა