პოსტები კატეგორიიდან: ესე (თარგმანი)

იოსიფ ბროდსკი – მწერალი საპყრობილეში

brodsky367777

განვაგრძოთ კითხვა