პოსტები კატეგორიიდან: კულტურა/ლიტ.თეორია

მცენარეთა სამყაროს პროტოქართველური და პროტოინდოევროპული სახელები

DOWNLOAD

მარინე ივანიშვილი

მცენარეთა სამყაროს პროტოქართველური და პროტოინდოევროპული სახელები

© სემიოტიკა

ნასესხები სიტყვების სემიოტიკა

DOWNLOAD

თინათინ ბოლქვაძე

ნასესხები სიტყვების სემიოტიკა

© სემიოტიკა

სიტყვა აზრის ძიებაში ანუ "ვარსკვლავების პოეტიკა" ანა კალანდაძის პოეზიაში

DOWNLOAD
ცირა ბარბაქაძე
სიტყვა აზრის ძიებაში ანუ “ვარსკვლავების პოეტიკა” ანა კალანდაძის პოეზიაში

© სემიოტიკა

ენისა და ლიტერატურის სემიოტიკა

DOWNLOAD

რუსუდან ასათიანი
ენისა და ლიტერატურის სემიოტიკა

© სემიოტიკა

როლან ბარტი – ავტორის სიკვდილი

განვაგრძოთ კითხვა