პოსტები კატეგორიიდან: კულტურა/ლიტ.თეორია

ემოციების გამოხატვის ენობრივი სურათი

DOWNLOAD

ნანა ლოლაძე
ემოციების გამოხატვის ენობრივი სურათი
© სემიოტიკა

ფერის მხატვრული გააზრების თავისებურებები ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში

DOWNLOAD

თამარ ლომიძე
ფერის მხატვრული გააზრების თავისებურებები ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში
© სემიოტიკა

ნიშნისა და კონცეპტის ურთიერთმიმართებისათვის ილიას მოთხრობაში "სარჩობელაზედ"

DOWNLOAD

მანანა კვაჭანტირაძე

ვინ არის პეტრე?ნიშნისა და კონცეპტის ურთიერთმიმართებისათვის ილიას მოთხრობაში “სარჩობელაზედ”
© სემიოტიკა

ელინოფილობა და ქართული საერო ლიტერატურის წარმოშობის პრობლემა

DOWNLOAD

ქეთევან ბეზარაშვილი
სააზროვნო მოდელები ბიზანტიურ კულტურაში, ელინოფილობა და ქართული საერო ლიტერატურის წარმოშობის პრობლემა
© სემიოტიკა

ლირიკული სუბიექტის იდენტიფიკაცია ანუ კონცეპტი ს ი ს ხ ლ ი მუხრან მაჭავარიანის პოეზიაში

DOWNLOAD

ცირა ბარბაქაძე
ლირიკული სუბიექტის იდენტიფიკაცია ანუ კონცეპტი ს ი ს ხ ლ ი მუხრან მაჭავარიანის პოეზიაში
© სემიოტიკა

გიგი თევზაძე – პარადიგმა და ურჩხული

DOWNLOAD

გიგი თევზაძე
პარადიგმა და ურჩხული
© სემიოტიკა

,,თანამედროვე’’ ლიტერატურა

DOWNLOAD

მირიან ებანოიძე
,,თანამედროვე’’ ლიტერატურა
© სემიოტიკა

დანაშაულის სემიოტიკა

DOWNLOAD

დიანა ანფიმიადი
დანაშაულის სემიოტიკა
© სემიოტიკა

როგორ უნდა დაიწეროს ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია?

DOWNLOAD

ზაზა შათირიშვილი
როგორ უნდა დაიწეროს ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია?
© სემიოტიკა

მითოსური სიმულაციები მშვენიერი ურჩხული

DOWNLOAD

ხათუნა თავდგირიძე
მითოსური სიმულაციები მშვენიერი ურჩხული
© სემიოტიკა