Posted on

იზაბელ ალენდე: “ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ორ­გა­ნო ტვი­ნია”

allende 345

Continue reading იზაბელ ალენდე: “ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ორ­გა­ნო ტვი­ნია”